Dodávky hutních materiálů a služeb:

Dodáváme široké spektrum hutních materiálů, od kolejnic, přes nosníky až po za studena ohýbané profily.
Celý výčet je k nahlédnutí v sekci MATERIÁLY.

V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme i kompletaci dodávek včetně materiálů, které běžně neskladujeme.
Nabízíme také případné úpravy hutního materiálu na požadované rozměry dle dodané dokumentace strojními pilami.
V našem dělícím centru máme k dispozici celkem 4 strojní pily s možností řezu až do rozměru 700x400mm.
Hlavní službou je příčné dělení profilů strojní pilou, včetně počítačového zpracování optimalizace řezného plánu ze skladem dostupných délek.
Dělení pilou lze realizovat i pod úhlem 45° nebo 60°, v závislosti na druhu materiálu.

Naše služby poskytujeme bez rozdílu všem zákazníkům.
Velkým i malým, výrobním, stavebním a obchodním společnostem, soukromým odběratelům a také zahraničním odběratelům.

Hutní materiály dodáváme z vlastního skladu, případně chybějící materiál operativně zajišťujeme přímo z hutí nebo servis-center v ČR nebo zahraničí.
V rámci dodávek z nové výroby nebo servis-center lze po dohodě nabídnout a dodat i nestandardní jakosti oceli nebo délky.

Na požadavek zákazníka můžeme zajistit doplňkové zkoušení hutních výrobků, a to:

 • nedestruktivní zkoušky (ultrazvuk materiálu dle požadovaných norem)
 • dodatečné zkoušení mechanických vlastností akreditovanými laboratořemi (např. zkoušky vrubové houževnatosti nebo tahem při -40°C, atd.)
 • nezávislé přejímky materiálů dle požadavků odběratele
 • tryskání a nástřiky materiálů
 • zkružování za studena u profilů, trubek, plechů a kolejnic na základě dodané výkresové dokumentace v rovinném i prostorovém zadání
 • zajišťujeme i celní odbavení pro dodávky do třetích zemí

U kolejnic nabízíme také provádění šikmých řezů (pro plynulé přejezdy) a vrtání pro spojování šroubovými spojkami.

Nabízíme i dlouhodobé proskladnění objednaných materiálů s průběžnými dodávkami podle požadavků zákazníka.

Samozřejmostí je přenášení značení i u dělených materiálů a svazkování podle potvrzeného způsobu.
Materiály dodáváme s kompletní dokumentaci (hutní osvědčení, atesty, případně protokoly o výsledcích zkoušek).

Další nabízenou službou je zajištění dopravy zboží na místo určení, buď našimi vozidly nebo smluvními dopravci.
Nabízíme a zajišťujeme také odeslání materiálů vagony, přímo z našeho skladu, který je pro tyto účely vybaven železniční vlečkou.

V rámci inženýringu zajišťujeme:

 • dodávky ocelových konstrukcí, vč. montáže
 • dodávky svařenců, částí technologických zařízení
 • dodávky sloupků protihlukových stěn
 • dodávky výpalků
 • zajištění provedení povrchových úprav ( tryskání, metalizace, žárové zinkování, nátěry )

Tyto výše uvedené dílce jsou vyrobeny z námi dodaných hutních polotovarů a doloženy patřičnými podklady.
(certifikáty, technické osvědčení, měrové protokoly, prohlášení o shodě, atd..).

Inženýrskou činnost a zkružování zajišťuje:

Ing. Jiří Horníček - manažer výroby a představitel vedení pro kvalitu
Tel: +420 596 693 291
Mob: +420 724 138 621
e-mail: j.hornicek@hemat.cz

Sklad

Sidlo

HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.

křižovatka ulic Frýdecká – Štěpaňákova

719 00 Ostrava – Kunčice

provoz:

Po – Pá : 7:00 – 14:00hod

Tel.: +420 553 105 703

Fax: +420 596 238 468

GPS souřadnice:

49°47'15.382"N   18°17'18.240"E

E-mail: hemat@hemat.cz